E-Vie, Voetreflexologie

Privacy Policy

Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

E-Vie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van E-Vie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan E-Vie verstrekt. E-Vie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- & achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres

Waarom E-Vie uw gegevens nodig heeft

E-Vie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan E-Vie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang E-Vie uw gegevens bewaart

E-Vie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

E-Vie verstrekt uw persoonsgegevens all??n aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van E-Vie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. E-Vie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

E-Vie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van E-Vie bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan E-Vie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. E-Vie heeft hier geen invloed op.

E-Vie heeft Google geen toestemming gegeven om via E-Vie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@e-vie.eu. E-Vie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

E-Vie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van E-Vie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door E-Vie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met E-Vie op via info@e-vie.eu. Www.e-vie.eu is een website van E-Vie. E-Vie is als volgt te bereiken:

Mangelaarstraat 58a
8920 Langemark
0497 38 84 45
info@e-vie.eu